News 2019-01-08T16:28:20+00:00

Recepton’s project entitled “ Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. Opracowanie inhibitorów małocząsteczkowych skierowanych przeciwko immunoreceptorom punktu kontrolnego układu odpornościowego w terapiach skojarzonych”  received foundnig from the National Centre for Research and Development (NCBiR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) and from an individual angel investor.